Innkjøpskortet blir SOA

DIFIs nye Sertifiseringsordning for Offentlige Anskaffelser (SOA) overtar etter Innkjøpskortet som var utviklet av Norsk Test og NIMA.

SOA er et konkret resultat av Stortingsmelding 22 (2018–2019) «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». En ny fagplan er utviklet som underlag for to typer tester som Norsk Test leverer. En Kartleggingstest vil kunne brukes for å få en oversikt over nivået i egen organisasjon, eller som forberedelse til kurs. Selve den sertifiserende testen eller eksamen tas etter endt kurs eller direkte om man mener man er klar for det.

Dette blir den eneste offentlige godkjente sertifiseringsordningen som finnes på anskaffelsesområdet. Kartleggingstesten vil kunne tas hvor som helst. Eksamen må tas i kontrollerte former på et testsenter eller som VideoOvervåket Test. En viktig del av konseptet er standardisering av terminologi. Både fagplan og tester vil basere seg på DIFIs anskaffelsesordliste. Ett av målene for denne ordningen er å få en større legitimitet både blant de som tilbyr kurs i det private markedet og blant de som etterspør slike kurs. Dette kan videre bidra til å heve status for innkjøpere og bidra til et mer oversiktlig kurs- og sertifiseringstilbud.


Fagplan for SOA Basis

Registrering for kartleggingstest og eksamen