Personvernerklæring

Norsk Test as er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles av dette nettstedet.

Personopplysningene som innhentes brukes til å administrere, tildele og gjennomføre elektroniske tester og resultater. Vi bruker cookies.

Hvilke opplysninger blir registrert..

Listen nedenfor inneholder opplysninger vi kan be om (vi innhenter ikke opplysninger utover det du gir oss). Hvilke opplysninger som blir registrert for en gitt oppgave er avhengig av oppgaven. Vi krever at du oppgir alle opplysninger som er merket som påkrevd for å få tilgang til en tjeneste.

navn
Vi registerer navn for å personalisere tjenesten og for å identifisere deg.
adresse
Vi trenger adressen for å kunde sende deg diplom og kort pr. post.
mobilnummer
Vi bruker mobilnummer for å sende deg koder som identifiserer deg på nettstedet. Dersom du betaler for en test vha. mobilen lagrer vi mobilnummeret sammen med produktet du kjøpte.
epost
Vi bruker epost til å sende deg informasjon om tjenesten du bruker. Vi vil sporadisk sende deg informasjon vi tror du vil ha nytte av. Vi vil aldri selge eposten din til tredjepart.
fødselsdato
For tjenester som er begrenset på alder registrerer vi fødselsdato.
passfoto
Vi bruker passfoto som en del av kortproduksjonen for enkelte produkter.
fødselsnummer
Vi registrerer fødselsnummer kun når dette er nødvendig for å unikt identifisere deg til eksterne aktører (dvs. offentlige registre hvor politiet har tilgang).

Vi bruker en ekstern betalingsformidler og lagrer ikke kredittkortopplysninger.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Vi overfører data som skal preges på platkort til trykkeriet som utfører denne oppgaven for oss.

I noen spesielle tilfeller bruker vi eksterne testleverandører og overfører da informasjon som kan identifisere deg og hvilken test du skal ta.

Kontaktinformasjon

Norsk Test er et norsk firma og vår behandling av personlig informasjon faller under norsk lovgiving. Dette gjelder spesielt personopplysningsloven som gir deg rett til innsyn i egne personopplysninger. Du kan kreve å få rettet eller slettet mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Norsk Test as
9917 Kirkenes
post@norsktest.no